CHILD-projekt får 600 000 SEK från Barncancerfonden

CHILD-projektet Hälsa hos barn med cancer (1-6 år), har beviljats 600 000 SEK av Barncancerfonden.

Projektet "Hälsa hos barn med cancer" har beviljats 600 000 SEK från Barncancerfonden.

Syftet med projektet är att undersöka hur barn i ålder 1-6 år och diagnosticerade med cancer upplever sin hälsa. WHO’s internationella klassifikation av barn och ungdomars hälsa, ICF-CY, ligger till grund för studien. ICF-CY definierar hälsa som ett multidimensionellt begrepp inkluderande kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet, samt miljö.

Tjugofem barn som diagnosticerats med en cancer vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus följs var sjätte månad under tre år liksom deras föräldrar. Barn i åldern 3-6 år intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden. De fyller också i samarbete med intervjuaren i frågeformulär. Föräldrar till barn (1-6 år) intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden samt fyller i frågeformulär. Frågeformulären analyseras statistiskt och intervjuerna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Projektet pågår mellan 2011-2016 och är påbörjat med tidigare medel från Barncancerfonden.

Projektansvarig är professor Karin Enskär, Hälsohögskolan, Jönköping. Övriga medarbetare i projektet är professor Mats Granlund, lektor och post doc Maria Björk samt doktorand Laura Darcy.

För mer information, kontakta Karin Enskär
Mer om forskargruppen CHILD:s projekt

2013-12-19