Katarina Karlsson har passerat halvtid

Katarina Karlsson, CHILD-doktorand i omvårdnad, passerade i januari halvtid i sitt avhandlingsarbete.

- Min avhandling handlar om hur barn i förskoleåldern upplever och hanterar nålrelaterade procedurrelaterade åtgärder i vården, säger doktorand Katarina Karlsson.
- Men jag vill också beskriva ur föräldrars och sjuksköterskors perspektiv med fokus på hur de stödjer barnet vid nålrelaterade procedurer.

Katarina Karlsson är sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska. Hon har de senaste åren arbetat inom barn- och ungdomssjukvård vid Borås sjukhus. Doktorandstudierna bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås (adjunkt doktorand) och Hälsohögskolan i Jönköping (doktorand).

Mer om projektet
Mer om doktoranden

2014-02-10