Madeleine Sjöman passerade halvtid

Doktorand Madeleine Sjöman passerade idag framgångsrikt halvtid i sin doktorandutbildning.

Madeleine Sjöman

Madeleine är doktorand i specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Madeleines forskningsområde handlar om hur olika faktorer i förskolan är relaterade till barns engagemang och deras psykiska hälsa samt hur miljön kan skydda mot psykisk ohälsa. Madeleine undersöker hur strukturella och processuella faktorer samverkar och bidrar till barns engagemang.
Läs mer om forskningen eller kontakta Madeleine Sjöman.

2015-05-18