Forskarnas sommarskola pågår för fullt

Institutet för Handikappvetenskaps sommarskola för forskare är i full gång. Inhyrda på stadshotellet i Mjölby, diskuteras öppen vetenskap, reproducerbarhet och metaanalys. Viktiga områden för forskaren av idag.

Årligt återkommande. Som en del i IHV:s strategiska initiativ att höja den statistiska kompetensen ordnas årets sommarskola för forskare runt öppen vetenskap, reproducerbarhet och metaanlys. Det är omdiskuterade begrepp som alla behöver stötas och blötas för att sedan kunna hanteras på bästa sätt av både IHV som helhet och den individuelle forskaren. 

Ansvarig för sommarskolan i år är linköpingsforskaren Henrik Danielsson, till vardags vid Linnaeus Centre for Hearing and Deafness och IHV vid Linköpings universitet. 

Jönköpings University (som i detta sammanhang representeras av CHILD) är tillsammans med Linköpings universitet och Örebro universitet ägare till Institutet för Handikappvetenskap. Flera CHILD-forskare deltar i kursen.

Några av årets deltagare.

2017-08-16