Aktuell arbetskonferens för forskare 16-17 november

Delaktighet som ett mål för inklusion för barn i förskoleåldern - en arbetskonferens för forskare den 16-17 november 2017 i Jönköping. Sprid informationen vidare - och kom!

Svensk forskning visar att barn i behov av särskilt stöd finns i samma aktiviteter som andra barn - men de är inte lika engagerade. Vi vill veta vad man kan göra åt det.

Baserat på en utarbetad teoretisk modell från forskarnätverket CeDDR (se nedan), syftar den här konferensen till att presentera och diskutera teori, metoder och resultat utifrån projekt som handlar om barns engagemang i förskola, socialtjänst och hälsovård i en bredare krets av forskare. Det är en arbetskonferens där också din aktiva medverkan krävs (se Anmälan). Forskningsmiljön CHILD:s samarbete med forskare i Portugal, Sydafrika, Australien och USA kring inklusion och engagemang - främst i förskoleaktiviteter men också i mötet med hälsovård och socialtjänst - för barn i behov av särskilt stöd, kommer här till uttryck. I mötet med också din forskningserfarenhet kan vi flytta fram kunskapsfronten ytterligare och tillsammans bli bättre på barns engagemang och delaktighet.

Arrangörer för konferensen är CHILD, Institutet för Handikappvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Centre for Disability and Development Research (CeDDR). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Aktuell forskarkonferens

2017-08-30