Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, IFG, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 53
Telefax: 036-10 11 80

Avdelningschef
Linda Johansson

Programansvarig för magisterprogrammet i Gerontologi
Joy Torgé 

Programansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre
Therese Bielsten

Samordnare för fristående kurser
Lena Östlund

Studieadministratör
Katarina Liehl