• Ny podcast med CHILD-forskaren Frida Lygnegård
  Frida Lygnegård har under juni månad spelat in en podcast där hon samtalar med de inbjudna gästerna; Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin samt professor Disa Bergnehr vid avdelningen för Socialt arbete på Hälsohögskolan.
  Läs mer
 • Ojämlikhet i välstånd och inkomst mellan länder och kopplingen till ungdomars mentala välmående
  När den internationella rapporten över skolbarns hälsovanor (HBSC) släpptes inför Kristihimmelsfärd av WHO så släppte också forskare kopplade till skolbarns hälsovanor ett specialnummer i Journal of adolescent health. I en av artiklarna är docent Lilly Augustine, forskare i CHILD, en av medförfattarna. Artikeln heter: “National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries ”.
  Läs mer
 • COVID-19 pandemin och dess påverkan bland lärare och studenter inom högre utbildning
  En forskargrupp med flera forskare, bland annat från CHILD, har påbörjat en studie som handlar om hur lärare och studenter har fått anpassa sig till COVID-19 pandemin när det gäller att anpassa undervisning, hur de uppfattar distansundervisning, stress och kreativitet.
  Läs mer
 • Docent Dana Anaby gästade CHILD och berättade om PREP-strategin
  Vårens sista CHILD-möte den 4 juni gästades via Zoom av docent Dana Anaby från the School of Physical and Occupational Therapy at McGill University i Kanada. Hon höll en mycket uppskattad presentation om sin forskning som fokuserar på delaktighet och välbefinnande hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt miljöns påverkan (fysiskt, socialt och institutionellt) på delaktighet.
  Läs mer
 • Vardagliga miljöer och aktiviteter för barn och personal i svenska förskolor
  Artikeln “Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools” har nyligen publicerats i tidskriften Early Child Development and Care . Den är en del av PEPI-projektet och beskriver de vardagliga miljöerna och aktiviteterna för barn och personal i svenska förskolor. Den ingår som en del i Frida Åströms avhandlingsarbete.
  Läs mer

Text