Icon för samarbete med forskning

Forskningen, utbildningen och samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Forskningen kring lärandets och kommunikationens villkor bedrivs i sex forskningsmiljöer och en centrumbildning.

Vi har forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. Högskolan för lärande och kommunikation har också forskarutbildning i lärande och kommunikation.

Jönköping University har generell rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forskningsmiljöer

Centrumbildning

En centrumbildning är en fokuserad satsning på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde och syftar till att skapa en dynamisk plattform och samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns en centrumbildning: Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har sedan 2001 regeringens uppdrag att bedriva forskning om livslångt lärande och att i partnerskap och nätverk sprida kunskap om livslångt lärande med fokus på vuxnas lärande.