Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

 

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret. Slutkonferensen äger rum 6 april 2022.

 

Om du vill veta mer om Högskolan för lärande och kommunikations arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du läsa här eller kontakta Jesper Boesen.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2022:

9 februari Pdf, 132.4 kB.


Kommande seminarium:

27 april kl. 19.00 via Zoom Pdf, 63.2 kB.

Eva Kane, filosofie doktor och lektor vid Stockholms Universitet, föreläser utifrån rubriken Lek och lärande - ett estetiskt läroprocessperspektiv på förhållandet mellan lek och lärande.

 

Kontaktperson: Niklas Elofsson

Välkommen till nätverks- och fortbildningsträff

tis. 3 maj kl. 18.00-20.00

Tema: De långa linjernas historia Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Jonathan Lindström och Kenneth Nordgren

 

Fortbildningskvällen, som anordnas digitalt på Zoom, är kostnadsfri och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet.

Du anmäler dig (och får länken) genom att mejla ape@du.se.

 

Varmt välkomna!

Historielärarnas förening

Dela gärna inbjudan vidare till kollegor i ämnet historia.


Kontaktperson på JU: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser

16 mars - Tema: Den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet (remiss)


Kommande träffar:

28 april kl. 17-19 Pdf, 734.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomas Widholm - Läromedel i praktiken

Fredrik Jahnke - Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet

Anmälan senast 25 april till helena.anderstrom@ju.se


Kontaktperson: Weronica Ader