Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2022:

9 februari Pdf, 132.4 kB.

27 april Pdf, 63.2 kB.

28 september Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Datum för kommande seminarium presenteras här inom kort:

23 november kl. 19.00 Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskjutningar i innehåll i SFO/Fritidshem i Skandinavien – mellan den nordiska modellens och konkurrensstatens logik med Ann Ludvigsson & Carin Falkner.

 

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i en artikel med samma namn som ni hittar här: https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/2852

1) Högskolan för lärande och kommunikation
2) Digitalt möte över plattformen Zoom – länk för inloggning skickas ut dagen innan seminariet.

 

Anmälan via mail till niklas.elofsson@ju.se senast tisdag 22 november. Meddela om du vill delta på plats eller via zoom.

 

Kontaktperson: Niklas Elofsson

Senaste nätverks- och fortbildningsträffen ägde rum tis. 3 maj

Tema: De långa linjernas historia Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Jonathan Lindström och Kenneth Nordgren


Fortbildningskvällarna är kostnadsfria och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet.


Varmt välkomna!

Historielärarnas förening

Dela gärna inforamtionen vidare till kollegor i ämnet historia.


Kontaktperson på JU: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

2021

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser


2022

16 mars - Tema: Den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet (remiss)

28 april - Tomas Widholm - Läromedel i praktiken & Fredrik Jahnke - Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet

18 oktober - Mikael Stenmark - Religion och vetenskap: några filosofiska perspektiv & Frederik Wallenstein - Religion och vetenskap: didaktiska (och andra) perspektiv


Nästa träff: Våren 2023

Kontaktperson: Weronica Ader

Nätverket BUS (barnlitteratur, undervisning, språk- och kunskapsutveckling) är ett nätverk kring barnbokens användningsområde i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet. Nätverket har startats på förslag av lärare som tidigare har deltagit i ULF-projekt kring dialogisk högläsning, som ett sätt att stärka språk och engagemang för läsning. Nätverket riktas mot praktiken och kan innebära spridning av forskning, men är inte en forskningsmiljö/-grupp.


Genomförda träffar:

2022

4 maj - Uppstart av nätverket Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi träffades 4/5-22 på Högskolan för lärande & kommunikation (HLK). Vi var 15 lärare från förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 samt Sara och Catarina från HLK.

Vårt gemensamma intresse är språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från barnlitteratur och som stärker barns engagemang för berättelser och läsning. Tänkt målgrupp är verksamma lärare i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet liksom skolbibliotekarierna/barnbibliotekarier.


Syftet med nätverket är att belysa och sprida kunskap om barnbokens användningsområde samt samverka över åldersgränser och/eller verksamhetsområden. Vi enades om att nätverket träffas två gånger varje hösttermin och en gång varje vårtermin.


15 september - Träff på HLK med samtal kring bilderboken En flod av Marc Martin, utgiven på Bokförlaget Mirando. Vi samtalade om bokens möjliga användningsområde i undervisningen. 


Kommande träff:

7 november kl. 14:30-16:00 på Gulsparvens förskola, Råslätt

Då berättas om projektet Kärleken till boken som drivs av förskollärare på Råslätt.


Kontaktpersoner: Sara Hvit Lindstrand och Catarina Schmidt