Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängts till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.


Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret. Den nodgemensamma ULF-konferensen vänder sig till personer som varit engagerade inom ULF-projekt och äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University den 27 april 2023.


Om du vill veta mer om konferensen Pdf, 532.5 kB, öppnas i nytt fönster. eller om HLK:s arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du läsa här eller kontakta Jesper Boesen.

 

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker en gång per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2022:

9 februari Pdf, 132.4 kB.

27 april Pdf, 63.2 kB.

28 september Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.

23 november Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2023:

27 februari Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikel om träffen Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommande seminarium 2023:

Datum ej ännu bestämt


Kontaktperson: Maria Hammarsten

GLOBALHISTORIA – VAD ÄR DET OCH HUR FÖRÄNDRAR DET VÅR FÖRSTÅELSE AV HISTORIEN? Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Torsdag den 16:e mars kl. 18.00-20.00 välkomnar Historielärarnas förening alla lärare som undervisar historia i grund- och gymnasieskolan till ännu en digital nätverks- och fortbildningsträff på zoom.

 

Träffen inleds med en föreläsning där historikern prof. Leos Müller (Stockholms universitet) och idéhistorikern Hanna Hodacs (Uppsala universitet) delar med sig av sina erfarenheter av att närma sig det förflutna med globalhistoriska perspektiv och begrepp. Träffen är gratis!

 

Anmäl dig genom att mejla till ape@du.se senast den 12 mars. Aktuell zoomlänk kommer att mejlas ut till alla som anmält sig.

 

Med vänliga hälsningar,

HLF:s styrelse


Fortbildningskvällarna är kostnadsfria och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet.


Varmt välkomna!

Historielärarnas förening

Dela gärna informationen vidare till kollegor i ämnet historia.


Kontaktperson på JU: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Besök gärna vår Facebook-grupp, “Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!


Kommande träffar:

16 mars kl. 17.00-19.00

Tema: Livsåskådning: ett gudagivet begrepp? Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Sammankomsten inleds med två föreläsningar som följs upp av diskussioner i mindre grupper.

Föreläsning 1 (perspektiv 1)

Föreläsare: Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik, lektor vid Stockholms universitet.

Föreläsning 2 (perspektiv 2)

Föreläsare: Wilhelm Kardemark, doktor i religionsvetenskap, lektor i religionsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.


Mötet genomförs via Zoom och samtliga lärosäten deltar samtidigt. Vi kommer att få chansen att möta kollegor från hela landet och diskutera frågor kring kvällens föreläsningar.


Anmälan till olof.franck@gu.se senast den 12 mars. Länk sänds ut efter anmälan.

Tipsa gärna intresserade kollegor.

Välkommen!


SAVE THE DATE! 25 april kl. 16.00-18.00.

Terminens avslutande Religionsdidaktisk mötesplats på temat ursprungsfolkens religioner.

 

Genomförda träffar:

2021

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser

2022

16 mars - Tema: Den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet (remiss)

28 april - Tomas Widholm - Läromedel i praktiken & Fredrik Jahnke - Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet

18 oktober - Mikael Stenmark - Religion och vetenskap: några filosofiska perspektiv & Frederik Wallenstein - Religion och vetenskap: didaktiska (och andra) perspektiv


Kontaktperson: Maria Kjörning-Bertheau

Nätverket BUS (barnlitteratur, undervisning, språk- och kunskapsutveckling) är ett nätverk kring barnbokens användningsområde i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet. Nätverket har startats på förslag av lärare som tidigare har deltagit i ULF-projekt kring dialogisk högläsning, som ett sätt att stärka språk och engagemang för läsning. Nätverket riktas mot praktiken och kan innebära spridning av forskning, men är inte en forskningsmiljö/-grupp.


Genomförda träffar:

2022

4 maj - Uppstart av nätverket Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi träffades 4/5-22 på Högskolan för lärande & kommunikation (HLK). Vi var 15 lärare från förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 samt Sara och Catarina från HLK.

Vårt gemensamma intresse är språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från barnlitteratur och som stärker barns engagemang för berättelser och läsning. Tänkt målgrupp är verksamma lärare i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet liksom skolbibliotekarierna/barnbibliotekarier.


Syftet med nätverket är att belysa och sprida kunskap om barnbokens användningsområde samt samverka över åldersgränser och/eller verksamhetsområden. Vi enades om att nätverket träffas två gånger varje hösttermin och en gång varje vårtermin.


15 september - Träff på HLK med samtal kring bilderboken En flod av Marc Martin, utgiven på Bokförlaget Mirando. Vi samtalade om bokens möjliga användningsområde i undervisningen. 


7 november - Träff på Gulsparvens förskola, Råslätt, om projektet Kärleken till boken som drivs av förskollärare på Råslätt.


Kommande träff: 30 mars kl. 14.30-16.00 på Råslättsskolans skolbibliotek


Kontaktpersoner: Sara Hvit Lindstrand och Catarina Schmidt