Högskolan för lärande och kommunikations vision är Lärande för morgondagens utmaningar — Learning for tomorrow's challenges.

  • Högskolan för lärande och kommunikation är en innovativ och nyskapande högskola som utvecklar kunskap och perspektiv för morgondagens utmaningar inom lärande och kommunikation.
  • Studenter, lärare och forskare verkar i hela världen och lyfter fram Högskolan för lärande och kommunikation som en förebild.
  • Högskolan för lärande och kommunikation vidareutvecklar profilerade verksamheter i nationellt och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer och utbildningar.
  • Högskolan för lärande och kommunikation samarbetar kontinuerligt och konstruktivt med övriga samhället, från det lokala till det globala.