Thomas Winman, vd och akademisk ledare på Högskolan för lärande och kommunikation

Thomas Winman, vd och akademisk ledare på Högskolan för lärande och kommunikation.

Thomas Winman tillträdde som VD och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation 1 november 2023.

Thomas är professor i pedagogik och har tidigare varit verksam vid Högskolan Väst, där han disputerade 2011. Thomas forskning är grundat i en sociokulturell/dialogisk tradition för studier av lärandeprocesser, lärande av yrkesverksamma och kommunikation i komplexa arbetsmiljöer i det moderna digitaliserade samhället.

Thomas intresse för högskoleövergripande utbildnings- och forskningsstrategiska frågor har lett till ett antal administrativa och ledande uppdrag. Han har tidigare varit avdelningschef och prefekt och också haft flera uppdrag i olika forskningsmiljöer.