Sedan den 28 februari 2006 är Högskolan för lärande och kommunikation miljödiplomerade. Diplomeringen innebär att vi arbetar aktivt med miljöfrågor på ett strukturerat sätt.

Det är Jönköpings kommun som miljödiplomerar företag. Företag anmäler själva sitt intresse för deltagande till Agenda 21 i Jönköpings kommun eller till företaget Miljöstrategen. För att bli miljödiplomerad krävs det att man uppfyller ett flertal kriterier bland annat vad gäller lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar och transporter.

Miljöarbete vid Högskolan för lärande och kommunikation

Följande punkter är ett utdrag av vad som ingår i Högskolan för lärande och kommunikations miljöarbete:

 • implementerar hållbarhet i undervisning och forskning
 • förbättrar möjligheterna för webbmöten samt distansundervisning
 • hittar vägar för att minska miljöbelastningen i samband med personalens resor
 • utökar källsorteringen i skolans lokaler
 • rensar bort farliga kemikalier samt arbetar aktivt för en säker kemikaliehantering
 • följer upp miljöcertifiering hos sina leverantörer
 • utbildar och informerar personal om hållbar utveckling

Vid Högskolan för lärande och kommunikation görs en rad saker med syfte att minska miljöpåverkan samt att utbilda personalen i miljöfrågor. Miljöarbetet drivs av miljöansvarig Mikael Gustafsson.

Dessa är några av de åtgärder som gjorts för att minska miljöpåverkan:

 • Skrivare och kopiatorer är inställda på att kopiera dubbelsidigt
 • Källsortering i personalrummet
 • Tjänstecykel finns att låna
 • Miljöutbildning för personalen

Högskolan för lärande och kommunikation lyder under en gemensam miljöpolicy, inköpspolicy och resereglemente som gäller för hela Jönköping University.

På Jönköpings kommuns hemsida kan du läsa mer om miljödiplomering.

Miljödiplom - Svensk miljöbas