Programråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra program­råd, ett för respektive utbildningsprogram. I råden ska det ingå fyra ordinarie ledamöter och en ordförande, av de ordinarie ledamöterna ska tre vara externa, en studentrepresentant och en utbildningsledare för programmet.

Ansvarsområde

 • Utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.
 • Fortlöpande följa arbetet med kurs- och programvärderingar samt föreslå åtgärder som dessa kan föranleda.
 • Fortlöpande följa arbetet med alumnundersökningar samt föreslå åtgärder som dessa kan föranleda.

Utbildningsprogram

 • Internationellt arbete
 • MKV-programmet
 • HR-programmet
 • Lärarprogrammen
  • Förskollärare
  • Grundlärare
  • Ämneslärare

Sidan uppdaterad