Programråd

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns fyra program­råd, ett för respektive utbildningsprogram. I råden ska det ingå fyra ordinarie ledamöter och en ordförande, av de ordinarie ledamöterna ska tre vara externa, en studentrepresentant och en utbildningsledare för programmet.

Utbildningsprogram

  • Internationellt arbete
  • MKV-programmet
  • HR-programmet
  • Lärarprogrammen
    • Förskollärare
    • Grundlärare
    • Ämneslärare

Programrådets huvudsakliga syfte är att verka för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom programmet. Särskilt fokus i rådets arbete ligger på programmets sammanhållning och progression mot examensmål samt på programmets arbetslivs- och samhällsrelevans, nationellt och internationellt. Rådet utgör även en arena för informationsutbyte och en mötesplats för lärare, studenter och externa aktörer.

Utöver programråden finns också ett fristående kursråd vid HLK.

Sidan uppdaterad