Professor Caterina Zanella ger sin föreläsning på scenen i HLK aulan.

I samband med årets Akademisk högtid kommer högskolans nya professorer och hedersdoktorer att hålla offentliga föreläsningar torsdagen den 6 oktober och fredagen den 7 oktober 2022.


Torsdagens öppna föreläsningar kommer att hållas av de professorer som installeras vid den akademiska ceremonin samt vinnarna av det pedagogiska priset och Stipendium till Per Risbergs Minne. Moderator för torsdagens öppna föreläsningar är Ulli Samuelsson, utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).


Välkommen till JU-aulan HLK för att lyssna på föreläsningarna.


Childrens’ individual differences and the importance of ECEC, for children's development, well-being and learning - what is known and where do we need more knowledge?

Ole Henrik Hansen - professor i pedagogik, inriktning förskola 


Språk: Engelska

09.20 - 09.40

Oral health in general and in particular

Ola Norderyd - professor i odontologi


Språk: Engelska

09.50 - 10.10

Integrated product and production development – Reflections related to emerging trends

Kerstin Johansen - professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling


Språk: Engelska

10.20 - 10.40

The bottom line of organisational control from the top

Timur Uman- professor i företagsekonomi


Språk: Engelska

11.00 - 11.20

I’m done with all these games: a new era for addiction!

Amir Pakpour- professor i klinisk behandlingsvetenskap


Språk: Engelska

11.30 - 11.50

Designing learning experience:

orchestrating diversity and experience

Darko Pantelic - Universitetslektor företagsekonomi

och pristagare av Pedagogiska priset

Språk: Engelska

13.00 - 13.20

"Prof, no one is reading you"

Charlotta Mellander - professor i nationalekonomi och vinnare av Per Risberg-stipendiet


Språk: Engelska

13.30 - 14.00

Fredagens öppna föreläsningar kommer att hållas av JU:s nyutnämnda hedersdoktorer. Moderator för fredagens föreläsningar är Salem Seifeddine, forskningschef på Tekniska högskolan i Jönköping (JTH).


Välkommen till JU-aulan HLK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lyssna på föreläsningarna.


A Brief History of Statistics and its applications

B.M Golam Kibria- professor vid institutionen för matematik och statistik,

Florida International University


Språk: Engelska

10.00 - 10.45

Gjuteribranschens satsning på forskning och utveckling

Christer Davidsson- gjuteriingenjör och f.d styrelseordförande i Svenska Gjuteriföreningen


Språk: Svenska

11.00 - 11.30

Utveckling och användning av gjutna material

Sven-Eric Stenfors - teknisk licentiat i materialvetenskap


Språk: Svenska

11.40 - 12.10

Gemensam frågestund

Christer Davidsson och Sven-Eric Stenfors

12.15 - 12.45