Utsedda hedersdoktorer

Högskolans hedersdoktorer 2012

Högskolans hedersdoktorer 2012

Hedersdoktorer utses och promoveras i samband med installation av nya professorer och promovering av doktorer efter avlagda prov. Promovering och installation äger rum vartannat år i mitten av september.

2019

 • Dale Clarke Farran
 • Gwen Sherwood
 • Andrés Rodgriguez-Pose

Läs mer om Hedersdoktorna som utses 2019.

2018

 • Gunilla Runnsjö
 • Kaj Grönlund
 • Lennart Nordenfelt
 • Michael A. Hitt

Läs mer om Hedersdoktorerna som utses 2018

Följande hedersdoktorer har utsetts vid Jönköping University:

2016

 1. Pramodita Sharma

Läs mer om Hedersdoktorn utsedd 2016

2014

 • Urban Bäckström
 • John Elliott
 • Maureen Kilkenny

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2014

2012

 • Lennart "Aktiestinsen" Israelsson
 • Göran Koch
 • Deirdre McCloskey
 • Chandra A. Reynolds
 • Dean Andrew Shepherd
 • Doru M. Stefanescu

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2012

2010

 • David B. Audretsch
 • Candida G. Brush
 • Arne Dahle
 • Sven-Olof Karlsson
 • Dennis C. Mueller

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2010

2008

 • Anne Huff
 • Sven Nilsson
 • Per Risberg

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2008

2006

 • Barbara Green
 • Gunnar Hallingberg
 • Serge Moscovici
 • Roger R. Stough
 • Bertil Svensson

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2006

2004

 • Christina Hamrin
 • Nancy Pedersen
 • Josef Rydén
 • Shaker A. Zahra

2002

 • Åke E. Andersson
 • Gerald McClearn
 • Carl-Axel Petri
 • Gunnar Randholm

1999

 • David Storey
 • Gösta Gunnarsson

Sidan uppdaterad 2019-10-02