Högskolans hedersdoktorer 2019, med rektorn Agneta Marell (bakre raden till höger) och prodekan Agneta Stenebrand (bakre raden till vänster).

Högskolans hedersdoktorer 2019, med rektorn Agneta Marell (bakre raden till höger) och prodekan Agneta Stenebrand (bakre raden till vänster).

Hedersdoktorer utses och promoveras i samband med installation av nya professorer och promovering av doktorer efter avlagda prov. Promovering och installation äger rum vartannat år.

Följande hedersdoktorer har utsetts vid Jönköping University:

2021

 • Luis Gomez-Mejia
 • Sue Waite
 • Trish Greenhalgh
 • Per Jansson

Läs mer om Hedersdoktorna som utses 2021öppnas i nytt fönster

2019

 • Dale Clarke Farran
 • Gwen Sherwood
 • Andrés Rodgriguez-Pose

Läs mer om Hedersdoktorna som utses 2019.

2018

 • Gunilla Runnsjö
 • Kaj Grönlund
 • Lennart Nordenfelt
 • Michael A. Hitt

Läs mer om Hedersdoktorerna som utses 2018

2016

 1. Pramodita Sharma

Läs mer om Hedersdoktorn utsedd 2016

2014

 • Urban Bäckström
 • John Elliott
 • Maureen Kilkenny

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2014

2012

 • Lennart "Aktiestinsen" Israelsson
 • Göran Koch
 • Deirdre McCloskey
 • Chandra A. Reynolds
 • Dean Andrew Shepherd
 • Doru M. Stefanescu

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2012

2010

 • David B. Audretsch
 • Candida G. Brush
 • Arne Dahle
 • Sven-Olof Karlsson
 • Dennis C. Mueller

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2010

2008

 • Anne Huff
 • Sven Nilsson
 • Per Risberg

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2008

2006

 • Barbara Green
 • Gunnar Hallingberg
 • Serge Moscovici
 • Roger R. Stough
 • Bertil Svensson

Läs mer om Hedersdoktorerna utsedda 2006

2004

 • Christina Hamrin
 • Nancy Pedersen
 • Josef Rydén
 • Shaker A. Zahra

2002

 • Åke E. Andersson
 • Gerald McClearn
 • Carl-Axel Petri
 • Gunnar Randholm

1999

 • David Storey
 • Gösta Gunnarsson