Öppna föreläsningar 2018

Fredag 4 maj håller högskolans nya professorer öppna föreläsningar. Lär dig mer om medielandskapet, konstgjord intelligens, gjutning och mycket mer. Välkommen att lyssna! OBS antalet platser är begränsat.

Följande föreläsningar ges under fredagen den 4 maj

Se intervjuer med några av professorerna här

Forum Human, School of Health and Welfare

Moderator: Anita Björklund Carlstedt
09.00 – 09.30
Magnus Jegermalm - Professor in Social Work
Beyond the welfare state: civic involvement in Sweden and the panorama of care

09.40 – 10.10
Pia Bülow - Professor in Social Work
Prat och text – forskning om den sociala välfärdens praktiker och forskningens praktik

10.20 – 10.50
Dennis Larsson - Professor of Biomedicine
Vitamin D, a multifunctional hormone vital for life

11.00 – 11:30
Ingemar Kåreholt - Professor in Gerontology
Psychosocial working conditions and socioeconomic position in relation to health and functioning in old age

12.00 – 12:30
Deborah Finkel - Professor of Psyhology
Genetic and Environmental Influences on the Ageing Process

13:30 - 14:15
Honorary Doctor
Lennart Nordenfelt -  Emeritus Professor
Presented by Prof. Maria Faresjö
The Concept of Health Revisited

Gjuterisalen, E1405 (Lärosal), School of Engineering

09.00 – 09.30
Myriam Aries - Professor of Lighting Science
Illumination for humans: a lighter life?

09.40 – 10.10
Niklas Lavesson - Professor of Computer Science
Machine learning (can machines think?)

10.20 – 10.50
Peter Olofsson - Professor of Mathematical Statistics
Branching Processes – Mathematics of Life and Death

11.00 – 11:45
Honorary Doctor
Kaj Grönlund
Presented by Prof. Attila Dioszegi
Meeting challenges in development of hi-tech process lines and instruments

12.00 – 12:30
Mats Jackson - Professor of Innovation Production
Innovative Production Development

13:30 - 14:15
Honorary Doctor
Gunilla Runnsjö - Doctor of Philosophy
Presented by Prof. Attila Dioszegi
Applications of Spectrometry in Process Metallurgy

Sparbanksaulan, Jönköping International Business School

10.20 – 10.50
Jerker Moodysson - Professor of Innovation Studies
INNOVATION STUDIES - Science, Technology, Economy, Society

11.00 – 11:45
Honorary Doctor
Michael A. Hitt  
Presented by Prof. Mattias Nordqvist
Internationalisation of Family Businesses: Breath, Depthless and Country Institutions.

12.00 – 12:30
Ulf Seigerroth - Professor of Informatics
Business and IT alignment and Engineering Informatics

Sidan uppdaterad 2019-05-09