Följande doktorer promoverades vid Jönköping University den 25 september, 2021.

Doktorer från Akademisk högtid 2021 står på en trappen i Spira konserthus, med JU rektor, Agneta Mareel, i mitten av gruppen.

Hälsohögskolan

Anette Johnsson
Magdalena Stadin
Kåre Karlsson

Högskolan för lärande och kommunikation

Karin Bertills
Anna-Lena Ekdahl

Jönköping International Business School

Andrea Kuiken
Joaquin Cestino
Yvonne Umulisa
Helena Nilsson
Emma Lappi
Orsa Kekezi
Pierre Sindambiwe
Songming Feng
Sophie Fredén
Marta Caccamo
Enrique Sandino Vargas
Thomas Cyron

Tekniska Högskolan i Jönköping

Paraskeva Wlazlak
Samuel André
Djordje Popovic
Fredrik Tiedemann
Jorge Santos
Dimitros Siafakas
Thomas Ekström
Tim Heikkinen
Roaa Salim