Akademisk högtid professorer

Följande professorer som installerades vid Jönköping University den 25 september, 2021.

Högskolan för lärande och kommunikation

Lene Foss Pedagogik

Ylva Lindberg Litteraturvetenskap

Cecilia Bjursell Pedagogik/lärande

Tekniska högskolan i Jönköping

Maria Riveiro Datateknik