Promoverade doktorer 2016

Följande doktorer kommer att promoveras vid Jönköping University den 8 oktober 2022.

Hälsohögskolan

Hanna Ahonen
Olov Aronson
Carolina Bergerum
Araceli Diaz Cruz
Andreas Gremyr
Nan Jiang
Yvonne Johansson
Ida Åström-Malm
Dip Raj Thapa
Catarina Tingsvik
Andrea Tompa
Eline Wu
Cecilia Åberg
Sandra Öberg

Högskolan för lärande och kommunikation

Ana Carolina Almeida Souza
Lars Almén
Anders Nersäter

Jönköping International Business School

Nadia Arshad
Sumaya Hashim
Shanyun Lu
Amedeus Malisa
Annika Yström

Tekniska högskolan i Jönköping

Johan Jansson
Käkelä Nikolas
Santiago Piñate
Cinzia Sansone