Porträttfoto av kvinna

Barbara Green utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en internationellt framstående gärning som forskare och för betydelsefulla insatser för omvårdnadsforskningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Professor Barbara Green är verksam vid University of Wales, Swansea, där hon är prefekt samt ledare för ett ekonomiskt center för hälsa och studier. Hon har en doktorsexamen från University of Bristol. Barbara Green har ett internationellt engagemang och samverkar med universitet i Europa, USA och Latinamerika.
Genom erfarenhetsutbyte och forskningssamarbete i olika projekt har Barbara Green bidragit till Hälsohögskolans utveckling. Hon har även möjliggjort för svenska sjuksköterskor och medarbetare vid Hälsohögskolan att genomföra högre akademisk utbildning vid University of Wales.

Porträttfoto av man

Gunnar Hallingberg utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för framstående insatser inom den mediehistoriska forskningen, journalistutbildningen och den tvärvetenskapliga massmedieforskningen samt för sin medverkan i uppbyggandet av Högskolan i Jönköping. Gunnar Hallingberg har alltid varit en pionjär. Hans doktorsavhandling 1967 om svenskt radiodrama var den första i sitt slag. Han spelade en central roll vid tillkomsten av närradion i Sverige 1978. Hallingbergs svenska radiohistoria i två band placerade honom bland de ledande radiohistorikerna i världen. Som rektor för Södra Vätterbygdens Folkhögskola startade Gunnar Hallingberg en medie- och journalistlinje med internationell inriktning. Han har varit en förgrundsfigur i kultur- och föreningslivet i Jönköping.

Porträttfoto av man

Serge Moscovici, professor Emeritus vid universitetet i Paris, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för framstående pionjärinsatser inom den beteendevetenskapliga forskningen och för betydelsefulla insatser för samhälls- och beteendevetenskaplig forskning vid Högskolan i Jönköping.
Professor Serge Moscovici, grundare till teorin om sociala representationer, är en av 1900-talets främsta tänkare inom den socialpsykologiska forskningen. Hans teori används för att förstå hur kollektivt bildade föreställningar påverkar människors verklighetsuppfattning och hur de formar lärande och kommunikation. Serge Moscovici började samarbeta med forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation 1995. Det är också därifrån teorin om sociala representationer har fått sin spridning i Skandinavien.

Porträttfoto av man

Roger R. Stough utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en internationellt framstående gärning som forskare inom regionalutveckling samt för viktiga insatser för Internationella Handelshögskolans utveckling. Professor Roger Stough tog sin doktorsexamen vid The Johns Hopkins University och har under de senaste 15 åren framträtt som akademisk entreprenör och mycket produktiv forskare inom området regional utveckling. Sedan början av 1990-talet har Roger Stough regelbundet besökt Internationella Handelshögskolan och bidragit till dess utveckling: som värd i USA för studenter och forskare från Internationella Handelshögskolan, som huvudtalare vid symposier och som medförfattare till böcker tillsammans med forskare vid Internationella Handelshögskolan.

Porträttfoto av man

Bertil Svensson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för en nationellt framstående livsgärning som pionjär, entreprenör och företagare samt för betydelsefullt stöd till utbildning och forskning inom belysningsområdet vid Ingenjörshögskolan. Under Bertil Svenssons ledning utvecklades belysningsföretaget Fagerhult AB till en internationellt framstående koncern. Bertil Svensson har även engagerat sig i samhället Fagerhult, exempelvis genom allaktivitetshuset Fagerhus.
Bertil Svensson har bidragit till den svenska belysningsbranschens internationellt starka ställning genom utvecklingen av branschföreningen Ljuskultur. 1983 bildades "Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik" med ändamålet att "främja utbildning, utveckling och vetenskap inom belysningsområdet".