Bild från Akademisk högtid 2016

Följande professorer installerades vid Jönköping University den 5 maj 2018.

Hälsohögskolan

Pia Bülow, Socialt arbete
Magnus Jegermalm, Socialt arbete
Ingemar Kåreholt, Gerontologi
Dennis Larsson, Biomedicin
Deborah Finkel, Psykologi

Jönköping International Business School

Jerker Moodysson, Innovation Studies

Tekniska Högskolan

Myriam Aries, Lighting Science
Mats Jacksson, Innovative production
Peter Olofsson, Matematisk statistik 
Ulf Seigerroth, Informatik
Niklas Lavesson – Datateknik