Fredagen den 11 oktober gav Jönköping Universitys nya professorer och hedersdoktorer öppna installationsföreläsningar i JU-aulan på Högskolan för lärande och kommunikation.

Föreläsningarna handlade om, bland annat: metallkorrosion, ledarskapsutveckling, regional ekonomi, barnneurologi, internationell omvårdnad och mycket mer.

Surface treatments: an armour and a make-up for materials

(Ytbehandlingar: ett skydd och en "make up" för materialet)

Caterina Zanella, professor i ytteknik vid Tekniska Högskolan.

Språk: Engelsk

08.00 - 08.30

Leadership development in complex times

(Ledarskapsutveckling i komplexa tider)

Sofia Kjellström, professor i kvalitet och förbättring, Hälsohögskolan.

Språk: Svenska

08.35 - 09.05

The Magic of the Brain: Unravelling Mysteries of Brain and Behaviour in Childhood Disability

(Hjärnans magi: att reda ut mystiken mellan hjärna och beteende hos barn med funktionshinder)

Dido Green, professor i arbetsterapi, Hälsohögskolan.

Språk: Engelsk

09.10 - 09.40

On the estimation of generalized linear models in the presence of multicollinearity

(Skattning av generella linjära modeller i närvaro av multikollinearitet)

Kristofer Månsson, professor i statistik vid Jönköping International Business School.

Språk: Engelsk

09.45 - 10.15

Early Childhood Development in an International Context

(Barns tidiga utveckling i ett internationellt sammanhang)

Hedersdoktor Dale Clark Farran, Emeritus Professor.
Presenteras av Mats Granlund och Eva Björck.

10.25 - 11.10

Joy in the Journey: Reflective Practices to Improve Patient Care Outcomes

(Glädje under resan: Reflekterande praxis för att förbättra resultaten inom patientvården)

Hedersdoktor Gwen Sherwood, Emeritus Professor.
Presenteras av Maria Björk.

11.15 - 12.00

Institutions, government quality and regional inequality

(Institutioner, myndighetskvalitet och regional ojämlikhet)

Hedersdoktor Andrés Rodríguez-Pose, Professor of Economic Geography.
Presenteras av Johan Klaesson.

12.05 - 12.50