Professor Caterina Zanella ger sin föreläsning på scenen i HLK aulan.

I samband med årets Akademisk högtid kommer högskolans nya professorer och hedersdoktorer att hålla offentliga föreläsningar torsdagen den 6 oktober och fredagen den 7 oktober 2022.

Mer information om föreläsningarna kommer senare.

Du kan se förra årets föreläsningar här.