• Forskande sjuksköterska "sommarjobbar" i USA
  Doktorand Sophie Mårtensson tillbringar sommaren vid Univeristy of North Carolina för att bättre lära sig forskningsmetoden observationsstudier. Den ska hon sedan använda för att lära sjuksköterskestudenter i Sverige bättre omvårdnad av patienterna.
  Läs mer
 • Kaffepengar till forskningen
  Projektet "Delaktighet i vardagen vid funktionsnedsättningar" har erhållit 200 000 SEK från Linnéa & Josef Carlssons Stiftelse. Stiftelsens bakgrund härstammar från den kafferörelse som makarna Linnéa och Josef Carlsson drev i Helsingborg under namnet Kärnkaffe AB.
  Läs mer
 • Robust statistik och visualisering på årets sommarskola för forskare
  Institutet för handikappvetenskap (IHV), vari CHILD ansvarar för barnforskningen, arangerar varje år en sommarskola för att höja kompetensen hos sina forskare. Här får vi en glimt av årets upplaga som handlar om robust statistik och visualisering. 
  Läs mer
 • Examensdags för internationella masterkursen "Interventions in Childhood"
  I eftermiddag är det examensdags för studenterna i den 1- eller 2-åriga internationella masterkursen "Interventions in Childhood". Vi frågar en av studenterna, spanska Laura Ramos, hur det har varit och vad som väntar nu.
  Läs mer
 • JU är partner i ny forskarskola i specialpedagogik
  Med medel från Vetenskapsrådet startar i september en ny forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskolan och de första skolåren. Forskarskolan som ges vid Stockholms universitet är ett samarbete med Jönköping University, Karolinska institutet och Linköpings universitet, samt internationella samarbetspartners.
  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook