Entréplan – Tentamen

Tentamensorganisationens kontorsrum: K1029

En stor tentasal
K1022: 411 datorer

4 st mindre salar
K1003: 1 dator
K1004: 1 dator
K1005: 4 datorer
K1006: 6 datorer

Övriga våningar - administrativ personal på Högskoleservice

I alla mindre konferensrum finns utrustning för e-möten. Även K3019: Mexico City 38 pl är utrustat med ljud och bild för e-möten. De två andra stora konferensrummen har inte den möjligheten, där finns endast en projektor + duk.
Dessa rum är:

K3044: New York 20 pl
K4051: Kairo 22 pl