Personal och studenter på Jönköping University har tillgång till Lantmäteriets tjänst Geodata med kartor och flygbilder samt omfattande information om Sveriges marktäcke och topografi.