VPN

VPN (Virtuellt Privat Nätverk) innebär att man sätter upp krypterade förbindelser (tunnlar) mellan datorer eller nät, i syfte att ha en säkrare kommunikation och åtkomst till G: och L:. Exempelvis kan en distansarbetande vara ansluten över VPN via någon bredbandsoperatör mot högskolans nät.

2018-06-01 ändrades JU:s VPN-tjänst till VPN Split Tunneling. Det innebär att VPN-tjänsten begränsas till resurser på JU:s nätverk medan övrig trafik går över den internettjänst man för tillfället använder. Man kan därmed nå resurser i sitt lokala nätverk (t ex nätanslutna skrivare och diskar) samtidigt som man har åtkomst till JU:s resurser. Eftersom enbart uppkopplingen till JU:s nätverk skyddas av VPN-tjänsten kan du anmäla till IT Helpdesk om dina arbetsuppgifter är sådana att du behöver VPN även för övrig internetuppkoppling.

Anvisningar för uppkoppling via VPN för Windows 10.PDF 

Mac: VPN-klienten "Cisco AnyConnect VPN Client" för Mac hämtas/installeras från vpn.hj.se

Anvisningar för åtkomst till JU-filer på distans finns här.


Sidan uppdaterad