VPN (Virtuellt Privat Nätverk) innebär att man sätter upp krypterade förbindelser (tunnlar) mellan datorer eller nät, i syfte att ha en säkrare kommunikation och åtkomst till G: och L:. Exempelvis kan en distansarbetande vara ansluten över VPN via någon bredbandsoperatör mot högskolans nät.

2018-06-01 ändrades JU:s VPN-tjänst till VPN Split Tunneling. Det innebär att VPN-tjänsten begränsas till resurser på JU:s nätverk medan övrig trafik går över den internettjänst man för tillfället använder. Man kan därmed nå resurser i sitt lokala nätverk (t ex nätanslutna skrivare och diskar) samtidigt som man har åtkomst till JU:s resurser. Eftersom enbart uppkopplingen till JU:s nätverk skyddas av VPN-tjänsten kan du anmäla till IT Helpdesk om dina arbetsuppgifter är sådana att du behöver VPN även för övrig internetuppkoppling.

Anvisningar för uppkoppling via VPN för Windows 10. Pdf, 431.3 kB, öppnas i nytt fönster. 

Mac: VPN-klienten "Cisco AnyConnect VPN Client" för Mac hämtas/installeras från vpn.hj.se

Anvisningar för åtkomst till JU-filer på distans finns här.