SPSS är ett program för statistisk analys.

För att kunna använda SPSS utan internetförbindelse måste personal med
JU-ägd bärbar dator först checka ut en så kallad "commuter license". Detta
för att SPSS kollar licensen mot licensservern varje gång programmet
startas. Denna utcheckning av licens måste göras från JU:s nätverk.

Checka ut en commuter licens

Gå in under Start > All Programs > SPSS och SPSS Commuter Utility. Markera SPSS och skriv in antalet dagar du behöver licensen i Duration Days. Du kan välja mellan 3 till 7 dagar. Klicka sedan på Check Out.

Checka in en commuter licens

1. Gå in under Start-> All Programs-> SPSS och SPSS Commuter Utility.
2. Markera SPSS och klicka på Check In.

Tänk på att alltid checka in licensen då antalet licenser är begränsade.