Zoom är ett verktyg för möten över internet. Det kan användas för grupparbeten, handledning, video-möten eller föreläsningar.

OBS! Zoom-klienten måste vara uppdaterad till version 5.0 eller senare

I Zoom kan man sända video och ljud, dela sin skärm, skapa breakout rooms för arbete i mindre grupper, göra enkla undersökningar samt spela in det som händer i mötesrummet. 
Zoom är tillgängligt för både Studenter och Personal.

Logga in i Zoomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Zoom-klienten finns tillgänglig i Software Center på JU-dator men kan även laddas nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guider:

Svar på vanliga frågor och videoguider finns i Zoom:s hjälpcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Anslut som deltagare till Zoom-mötePDF

Kom igång med Zoom (för dig med JU-konto)PDF

Skapa en Polllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Breakout roomslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspelningar

Lokal inspelninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägg till fler mötesvärdar

I ett möte länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När man schemaläggerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (endast JU-personal) 

Med host keylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (externa) 

Virtuell bakgrund i Zoom

Guide för PCPDF

Guide för MacPDF

Ladda ner JU-bilder för virtuell bakgrund (personal)

Om man loggat in på sin JU-konto och bokat mötet via den så han man möjlighet att ha upp till 300 deltagare i en vanlig möte.
I Zoom finns också möjligheten för webbinarier med upp till 500 anslutna deltagare (view-only attendees). Lär dig mer om webbinarier på Zoom:s egen supportsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta IT Helpdesk om du har behov av detta.