Finns OneDrive-klienten på studentdatorerna?

Nej.

Om inte - kan jag som student installera den själv?

Nej.