Dubbel ranking

Financial Times ranking

Financial Times (FT) genomför årligen ett antal rankingar av handelshögskolor och olika typer av affärsprogram. FT-rankingarna är högt ansedda över hela världen och bygger på en uppsättning data som bland annat inkluderar information från alumner.

Sedan år 2021 rankas JIBS bland de 95 bästa handelshögskolorna i FT:s European Business School ranking och bland topp 100 i FT:s Masters in Management ranking.

FT European Business School ranking kombinerar samtliga FT-rankningar i en aggregerad utvärdering, där endast europeiska handelshögskolor ingår.

Financial Times ranking

FT Masters in Management ranking är en allmänt erkänd ranking av masterprogram inom området business and management. Den kombinerar en uppsättning skoldata med alumnstatistik samt input från en alumnundersökning.

Rankingen är global och utgör en viktig indikator på relevansen och värdet av specifika program.

Läs mer om European Business School 2023 ranking

Läs mer om Masters in Management 2023 Top 100 ranking