Nästan alla studenter på JIBS kan välja att göra en kvalificerad, poänggivande praktik (s.k internship) som del av sina programstudier

En del av masterprogrammen på JIBS inkluderar ett obligatorisk internship medan det är valbart som alternativ till utbytesstudier på andra program. Vanligtvis söker studenter som är intresserade av att göra ett internship själva upp och kontaktar ett lämpligt företag eller organisation.

För att garantera kvaliteten på praktiken och säkerställa att studenterna blir registrerade på kursen och kan lämna in nödvändig kursexamina, får varje student en i förväg av examinator godkänd praktikuppgift. Studenter som tycker att det är svårt att hitta en praktikplats kan få hjälp av JIBS personal eller Jönköping University Career Centre.