Programgrupperna är interna arbetsgrupper som arbetar med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete relaterat till JIBS programutbildningar.

Varje programgrupp leds av en Programme Director som är en undervisande och forskande personal som är förtrogen med utbildningsprogrammen. Utbildningschefen och relevant(a) ämnesrepresentant(er) är ständiga medlemmar i programgrupperna. Övriga ledamöter utses för att företräda de övergripande discipliner som ingår i programmet(en) i programgruppen. En studentrepresentant ingår i varje programgrupp.

Det finns sex programgrupper. Varje grupp representerar ett eller flera program:

  • Företagsekonomi - Kandidat
  • Företagsekonomi/General Management – Master 1
  • Företagsekonomi – Master 2
  • Civilekonom
  • Nationalekonomi
  • Informatik

Disciplinrepresentantens uppgift är att tala för disciplinen och se till att disciplinen är representerad i diskussionerna i programgruppen och kring programmet(en). De utnämnda ledamöterna i programgruppernas roll är att representera undervisande och forskande personal inom sin disciplin och bidrar med kunskap och perspektiv från disciplinen.