JIBS forskning är till stor del koncentrerad till de nationellt och internationellt erkända centren CeFEO, CEnSE och MMTC.

Sedan grundandet av JIBS 1994 har vi etablerat ett antal forskningsmiljöer i form av center, de flesta med en stark internationell anknytning. Varje forskningscenter leds av en centerledare som handleder de forskare som är anslutna till gruppen, bidrar med inspiration till interdisciplinära idéer samt arbetar för att öka gruppens finansieringskällor. JIBS forskningschef, kallad Associate Dean of Reasearch, har regelbundna möten med centerledarna för att diskutera centrens forskning och strategier.

En stor del av JIBS forskning bedrivs vid något av följande forskningscenter: