Vi erbjuder våra studenter en relevant affärsutbildning och en genuint internationell upplevelse.

Studenter i föreläsningssal

Som student på JIBS är du en del av en internationell mix av studenter och personal vilket ger dig en unik upplevelse, både utbildningsmässigt och på ett personligt plan. Du samarbetar med studenter från hela världen som delar din ambition att få djup kunskap, viktiga färdigheter och en kan-göra-attityd. Allt detta gör dig attraktiv för arbetsgivare och väl förberedd att komma in på arbetsmarknaden eller starta eget företag.

För att säkerställa att du får en relevant utbildning har JIBS ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. Undervisningen bygger på interaktivt och erfarenhetsmässigt lärande och en kombination av teori och praktik. Som student kommer du att samarbeta med andra studenter och få kontakt med företag och organisationer i olika undervisningsaktiviteter och uppgifter.

Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår utbildningsportfölj och strävar efter att matcha de skiftande behoven hos våra olika typer av studenter. JIBS erbjuder kompletta utbildningsprogram på kandidat-, magister- master- och forskarnivå samt fristående kurser och kurser i "livslångt lärande".

Läs mer om våra program

Undervisningen på JIBS sker helt på engelska, med undantag för ett antal kurser vars fokus ligger på svensk lag och bokföringsstandard. Vår campusmiljö är genuint internationell och omkring 50% av såväl personal som studenter kommer från andra länder.


Ackrediteringar

JIBS är dubbelackrediterade av AACSB och EQUIS. Ackrediteringarna är en garanti för en internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på relevanta kopplingar till praxis och övervakas genom ett väldefinierat kvalitetssäkringssystem. Läs mer om våra ackrediteringar

FT ranking

Financial Times (FT) genomför årliga rankingar av handelshögskolor och olika typer av affärsprogram. FT-rankingen är högt ansedd över hela världen och bygger på en rad data, inklusive information från tidigare studenter (alumner).

JIBS rankades bland de 95 bästa i FT:s European Business School ranking och topp 100 i FT:s Master’s in Management ranking år 2021, 2022 och 2023.

Read more about our accreditations, networks and rankings.