JIBS operativa team arbetar tillsammans för att stödja den operativa verksamheten och för att bidra till att organisationen når målen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ann Stigestad, administrativ chef

Ann Stigestad, administrativ chef

Det operativa teamet har ett nära samarbete med Högskoleservice. De arbetar bland annat tillsammans med HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Teamet leds av Ann Stigestad, administrativ chef, och består av koordinatorer och administratörer.

Administrativ chef

Ann Stigestad

Administrativ personal

Adam Al-Azzawi, Koordinator och administratör - utbildning

Barbara Eklöf, Administratör - företagsekonomi

Emil Karlsson, Administratör - SIDA och support organisation, ledarskap, strategi, entreprenörskap

Helena Holmström, Koordinator - utbildning

Katarina Blåman, Koordinator och administratör - ledningsgruppen och support organisation, ledarskap, strategi, entreprenörskap

Maja Johansson, Administratör - Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE), Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO)

Marie Levander, Administratör - nationalekonomi, utbildning samt support programansvariga

Philippa Berglund, Koordinator - Media, Management and Transformation Centre (MMTC), miljö koordinator JIBS.

Rose-Marie Wickström, Administratör - doktorander och forskning

Sara Krohn, Administratör – VD assistent och administratör

Susanne Hansson, Koordinator - forskning

Vaida Staberg, Koordinator – externa relationer och alumni

Ingrid Aronsson, Koordinator externa relationer

Johanna Bergman, Administratör externa relationer

Kommunikatör

Anna Nordlund

Ekonomiansvarig

Helena Sandahl

HR specialist

Anna-Sara Petersson