Mission

Att förbättra den teoretiska och praktiska kunskapen om företagande, med särskilt fokus på entreprenörskap, ägande och förnyelse (entrepreneurship, ownership, renewal).

Vägledande principer

Tre enkla principer vägleder tillsammans våra beslut och handlingar:

Att vara ”international at heart” innebär att vi har ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv i allt vi gör.

Att vara ”entrepreneurial in mind” betyder att vi alltid ska vara nyfikna, påhittiga, passionerade och handlingskraftiga.

Att vara ”responsible in action” ger uttryck för vårt åtagande att vara en förebild inom vårt område och att genomföra forskning och erbjuda utbildningar som har relevans för det omgivande samhället.