Fakta

  • 2642 studenter varav cirka 50 % är internationella
  • 101 anställda varav över 50 % har internationell bakgrund
  • 14 professorer
  • 65 doktorander
  • 3 forskningscenter
  • 250 partnerföretag
  • 140 partneruniversitet

Profil

Entreprenörskap, ägande och förnyelse i en genuint internationell miljö. Utbildning och forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi, informatik och statistik.

Utbildning

4 kandidatprogram, samtliga helt på engelska
1 civilekonomprogram på svenska
8 masterprogram, samtliga helt på engelska
4 doktorandprogram, samtliga helt på engelska
3 sommarprogram, samtliga helt på engelska
1 yrkeshögskoleprogram på svenska

Studenter

153 nya utländska (icke-EU) programstudenter 2018, 177 nya programstudenter från EU-länder samt 368 inresande utbytesstudenter och 329 utresande varje år.

En av tio studenter startar eget företag under sina studier.

Forskning

Forskningsområden: nationalekonomi, företagsekonomi, informatik och statistik.

JIBS rankas på andra plats globalt och på första plats i Europa inom entreprenörskapsforskning, och på tredje plats globalt och första plats i Europa inom familjeföretagsforskning.

JIBS rankas på första plats i Sverige och på fjärde plats i Norden inom det bredare forskningsområdet Business Studies and Economics.