Kommande disputationer och licentiatseminarier


Spikning och disputation
–Emelie Pettersson, Handikappvetenskap

Spikning
2024-05-08 kl 10:00, Röda Rummet HHJ

Disputation
2024-05-31, kl 13:00, Forum Humanum HHJ

Titel avhandlingsmanus:
"Finding a pathway –
through a procedure in high technology environments for a child with autism spectrum disorders"

Länk till avhandlingen i DiVA:

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-64162

Åhörarlänk för att följa disputationen via Webbinar:

TBA
Spikning och disputation
– Lina Emmesjö,
Hälsa och vårdvetenskap

Spikning
TBA, Röda Rummet HHJ

Disputation
2024-06-05, kl 13:00, Skövde


Titel avhandlingsmanus:

"Experiences of Integrated Home Health Care – a patient, next of kin and healthcare professional perspective of the Mobile Integrated Care Model"

Länk till avhandlingen i DiVA:

TBA


Spikning och disputation
– Torbjörn Kalin, Socialt arbete

Spikning
2024-05-17, kl 10:00 Röda Rummet HHJ

Disputation
2024-06-12, kl 10:00, Forum Humanum, HHJ


Titel avhandlingsmanus:

"Om upptäckt och sortering till socialbarnvård. Longitudinella perspektiv på barn som far allvarligt illa"

Länk till avhandlingen i DiVA:

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-64174