Kommande disputationer och licentiatseminarier 2021

Spikning och Disputation - Lars Almén.

Spikningen genomförs digitalt.
Torsdag 19 augusti. Tid 13:00.
https://ju-se.zoom.us/j/66159047146


Disputationen genomförs via ett webbinarium.
Fredag 10 september, 2021. Tid 13:00-16:00.

Titel avhandlingsmanus:
One-school-for-all As Practice
– A Nexus Analysis of Everyday Digitalization Practices


Anmälningslänk för åhörare:
https://ju-se.zoom.us/webinar/register/WN_2n00QXYAQW2m0drnZEVlkQ

För ytterligare information kontakta Åsa Lundgren