Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2024

27 februari - Planeringseminarium Annika Wappelhorst

Välkomna på Annika Wappelhorsts planeringsseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap med titeln "Rolling around, advocating for change – Cycling activism between environmental and social inclusion motives".

Tid: 10:00-12:00
Plats: Hb135, HLK

2 april - Slutseminarium Otto Hedenmo

Välkomna på Otto Hedenmos slutseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap med titeln "Collaborating through media - How co-orientations of media contribute to agency in interorganizational collaboration".

Tid: 10:00-12:00
Plats: Ha208, HLK

13 juni - Slutseminarium Björn Bradling

Välkomna på Björn Bradlings slutseminarium i pedagogik med titeln "Det litteraturdidaktiska manifestet – transformativt lärande och multiperspektivism som subversiv bildning i gymnasiets litteraturundervisning".

Tid: 13:15-15:00
Plats: A315, Högskolan i Borås och Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/67492425494

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.