Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2024

13 september - Slutseminarium Charlotte Öhman

Välkomna på Charlotte Öhmans slutseminarium i pedagogik med titeln "Vårdnadshavares delaktighet i förskolan - en del av förskolans demokratiska uppdrag".

Tid: 13:00-15:00
Plats: Ha208, HLK

18 oktober - Halvtidsseminarium Tina Yngvesson

Välkomna på Tina Yngvessons halvtidsseminarium i pedagogik med titeln "Parent engagement in the Swedish preschool - an interview study from the parent perspective".

Tid: 13:00-15:00
Plats: Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/6084810360

20 november - Halvtidsseminarium Margareta Lindström

Välkomna på Margareta Lindströms halvtidsseminarium i pedagogik med titeln "Läsaktiviteter med bilderböcker i förskolan"!

Tid: 13:00-15:00
Plats: A521, Högskolan i Borås och Zoom https://hb-se.zoom.us/j/67568112027

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.