Här hittar du dokument, blanketter och mallar som rör forskarutbildning vid Tekniska Högskolan. Kopplad till JU:s Bestämmelser och riktlinjer finns en handbok för att stödja doktorander och handledare på JTH.