Forskarutbildningen vid JIBS är internationell med engelska som huvudspråk och här hittar du doktorander och forskare från världens alla hörn, från Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och från olika delar av Europa.

Mer om livet som doktorand på JIBS hittar du på de engelska sidorna.

JIBS bedriver forskning och utbildar doktorander inom fyra olika ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, och statistik. Sedan forskarutbildningen startade 1995 har över hundra doktorander disputerat vid JIBS.

JIBS är Sveriges mest internationella handelshögskola. Mer än 85% av våra studenter tillbringar minst en termin utomlands och vi tar emot motsvarande mängd internationella studenter. Våra doktorander uppmuntras också att tillbringa tid vid utländska universitet och vi har en ständig ström av internationella gästforskare och doktorander som besöker oss under kortare eller längre perioder. Våra forskare och doktorander uppmuntras även att delta i internationella konferenser och kongresser för att få inspiration samt sprida kunskap om forskningen vi bedriver vid JIBS.

Om du är intresserad av att börja en forskarutbildning vid JIBS tveka inte att söka en doktorandtjänst hos oss.

Programmen

Forskarutbildningen vid JIBS har ungefär samma struktur inom de fyra ämnesområdena, även om vissa olikheter finns beroende på traditioner inom olika forskningsfält.


För en doktorsexamen krävs 240 poäng, men poängen fördelas olika mellan kurser och avhandlingsskrivande beroende på ämnesområde.


Poäng för doktorandkurser

Poäng för avhandling

Företagsekonomi

90

150

Nationalekonomi

105

135

Informatik

90

150

Statistik

90

150

Som doktorand är du inskriven vid ett av programmen ovan men din egentliga forskning är troligen inriktad på ett delområde inom respektive ämnesområde. Mer information om detta hittar du på de engelska sidorna

Doktorandkurser

JIBS erbjuder doktorandkurser inom sina forskningsområden. För att bli antagen till en doktorandkurs krävs att du är inskriven som forskarstuderande vid ett universitet eller en högskola i Sverige eller utomlands. För mer information om vilka kurser som erbjuds, gå till de engelska sidorna för forskarutbildning vid JIBS.