Här hittar du alla viktiga dokument, blanketter och mallar som rör forskarutbildningen vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

Antagning till forskarutbildning

Kurser

Under utbildningens gång

Tryck av avhandling

Instruktionsfilm för kappamallen

Kontakta forskarutbildningskoordinator Cecilia Helgesson, cecilia.helgesson@ju.se, för mer information

Disputation

Examen