Spikningstavla Tekniska Högskolan

För samtliga forskarstuderande ska det finnas en allmän och en individuell studieplan. Allmänna studieplaner upprättas för varje forskarutbildningsämne vid det examinerande lärosätet.

Allmänna studieplaner vid JTH

Inom området Industriell produktframtagning är tre ämnen inrättade. För varje ämne finns en allmän studieplan som beskriver innehåll och upplägg av utbildningen på forskarnivå.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen upprättas för varje doktorand i samband med att forskarstudierna inleds och revideras årligen.

Individuell studieplan Word, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.