Under våren 2020 bildades HLK:s doktorandorganisation som drivs av doktorander på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Syftet med organisationen är att vara ett nav för forskarstudenter på HLK när det kommer till akademiska och sociala aktiviteter. Varje år röstas två doktorandrepresentanter fram av doktoranderna på HLK för att vara ansvariga för organisationens utveckling.

Doktorand i Spotlight

Namn

Maria Helming Gustavsson

Familj

Make, 4 barn (2 pojkar och 2 flickor i åldersspann 21 till 9 år) samt en 5 månader gammal labradorvalp.

Forskning

Min forskning fokuserar läsengagemang vid fiktionsläsning inom ramen för svenskundervisning årskurserna 7-9. Här vill jag studera hur svensklärare förstår läsengagemang och hur denna förståelse tar sig uttryck i deras undervisningspraktik utifrån textval och läsaktiviteter. Elevernas förståelse av läsengagemang omfattas också i studien liksom hur de tar emot undervisningen som bedrivs gällande fiktionsläsning. Forskningsprojektet kommer att vara av etnografisk karaktär baserat på intervjuer och observationer, där olika delstudier kommer att genomföras och presenteras i artiklar för att senare slås samman i en sammanläggningsavhandling.

Vad i din forskning har varit speciellt spännande?

Då jag är i början av mitt projekt har jag inte hunnit så långt men jag tycker att det ska bli spännande att få ta del av både lärares och elevers tankar och uppfattningar om läsengagemang vid fiktionsläsning. Just nu är jag inne i att genomföra intervjuer med lärare och ska sedan analysera innehållet i detta material tematiskt. Här vet jag inte riktigt vad resultatet kommer att visa – det är spännande.

Har du någon vetenskaplig bok du skulle vilja rekommendera?

Jag har nyligen tagit del av avhandlingen Musicalized Characters: A study of music, multimodality, and the empiric child perspective on mainstream animation av Signe Kjaer Jensen där jag också deltog i disputationen. Kjaer Jensen har studerat hur barn uppfattar musikens betydelse som multimodalt verktyg i animerade filmer. Studien är intressant på flera sätt utifrån att den dels tar utgångspunkt i barns uppfattning och upplevelse av media, dels att hon har undersökt musikens roll i animerad film som en av flera modaliteter som samverkar i multimodala former av fiktion. Jag blev imponerad av hennes forskning.

Något mer du vill att vi ska veta?

Jag är samverkansdoktorand och också universitetsadjunkt vid högskolan i Borås (men med placeringsort Skövde). Jag har dock under förra året (2020/2021) varit doktorand vid CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning), vid Göteborgs universitet men har nu gått över till att vara doktorand vid HLK.

Vad gör vi?

HLK:s doktorandorganisation arbetar för att upprätta en informativ, enhetlig miljö för alla doktorander vid HLK. Verksamheten har två uppdrag: akademiska och sociala aktiviteter. Det innebär att vi organiserar aktiviteter som både har med själva doktorandarbetet att göra men också med den sociala aspekten för att bidra till en ökad samanhållning.

Vad erbjuder vi?

Den akademiska inriktningen

Vi anordnar doktorandrelaterade aktiviteter så som "writing retreats", olika föreläsningar och workshops med seniora forskare som är tänkta att vara till stöd för doktorandernas avhandlingsarbeten.

Den sociala inriktningen

Under 2020 har vi haft doktorandträffar med lunch och frukost tillsammans över Zoom.

I våren 2021 träffade vi varannan för Fika, doktorand bokcirkel och informella text seminarium.

Hösttermin 2021

Doktorand Fika

Vi kommer att träffas den följande datum digitalt (med hänsyn till pandemin situation framöver)

Tisdag, 28:e September kl.13:30-14:30 (Meet and Greet)

Tisdag, 19:e Oktober kl.13:30-14:30 (Med JUs Grants Office: specifik till doktorander)

Tisdag, 16:e November kl.13:30-14:30 (TBA)

Tisdag 7:e December kl.13:30-14:30 (TBA)


Doktorand Bokcirkel är tillbaka!

För mer info vänliga se teamsgruppen.

Skrivinternat tog plats den 15-17 September

Vid intresse för vidare skrivinternat och liknande vänliga skriva till vår mejladress.

Utöver det kommer After Works att planeras under termin. Andra förslag på aktiviteter är volleyboll, promenader runt sjön, bowling, matlagningskvällar, filmvisning med mera.

Kontakta gärna någon av doktorandrepresentanterna nedan för förslag på aktiviteter.

Vår podd

HLK:s doktorandorganisation har startat en egen podd. Nedan kan du lyssna på ett spännande första avsnittet som gjorts av Karen Ann, Josefin och Jens.

Poddavsnitt

Spela avsnitt 9 (Nytt termin och Skrivinternat!)

Spela avsnitt 8 (Våren som varit. Glad Sommar!) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spela avsnitt 7 (med Ana Carolina Souza)

Spela avsnitt 6 (ett djupare samtal med Ylva Lindberg)

Spela avsnitt 5 (Välkommen tillbaka!)

Spela avsnittet 4 (reflektion av året 2020)

Spela avsnittet 3 (med Elisabet Sandblom)

Spela avsnittet 2 (med Susanna Anderstaf)

Spela avsnittet 1

Har du förslag på kommande avsnitt? Tveka inte att höra av dig till någon av doktorandrepresentanterna nedan.

Doktorandrepresentanter 2021-2022:

Jens Sjöberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karen Ann Blom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.