student
Sidan uppdaterad 2013-06-19

Studentförsäkring

Närbild på student som studerar med bok

Alla studenter och doktorander vid Jönköping University omfattas av en personskadeförsäkring.

Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. När en skada har inträffat ska anmälan ske snarast möjligt.

Vid anmälan erfordras att ansvarig person skriver under skadeanmälan och bekräftar att den försäkrade omfattas av försäkringen. För att komma i kontakt med ansvarig, vänligen kontakta oss här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen vid Jönköping University omfattar skador som orsakats av student under den tid då denna vistats på en arbetsplats som ett led i pågående utbildning. Försäkringen gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

När en skada har inträffat ska anmälan ske snarast möjligt. Försäkringen ersätter uppkomna skador på upp till 10 miljoner kronor.