student

Bedömning av annan saklig omständighet vid antagning

Vid sidan av betygs- och provurvalen kan även annan saklig omständighet beaktas vid urvalet. Hit räknas funktionsnedsättning som kan innebära att du som sökande har svårt att hävda dig i den ordinarie urvalsprocessen. Du bör därför ha prövat alla möjligheter att förbättra din konkurrenssituation, t.ex. att ha gjort högskoleprovet. Du måste styrka dina skäl med intyg.