student
Sidan uppdaterad 2013-06-25

Använda JU-kortet

JU-kortet är ett kort som används till flera olika funktioner:

Styrker din status som student på JU

Ett giltigt JU-kort bekräftar att du har tillgång till högskolans lokaler, funktioner och tjänster.

Passerkort

JU-kortet ger dig tillträde till de lokaler du har behörighet att visats i. Behörighet styrs av de studier du bedriver eller av vilket bolag du är anställd på. Finns det skäl att ändra din behörighet kontakta i första hand programansvarig.


Lånekort på Högskolebiblioteket

JU-kortet fungerar automatiskt som lånekort på Högskolebiblioteket. När du ska låna identifierar du dig vid utlåningsautomaterna med hjälp av JU-kortet.


Utskrift och kopiering

För att  identifiera dig på ett enkelt sätt vid skrivaren/kopiatorn använder du JU-kortet. Du blir igenkänd av systemet och kommer åt dina utskrifter och dina pengar (gäller endast studenter). Mer information om utskrifter hittar du här.


Uppdatera kortet

Det nya JU-kortet har en vit yta som används till förnyelsebara uppgifter. Exempel på uppgifter som kan förnyas på kortet är medlemskap i Studentkåren och dess studerandeföreningar samt giltighetstid för detta. Det finns även möjlighet att få rabatter via Mecenat och SJ. Uppdatering av dessa uppgifter gör kortinnehavaren själv vid kortstation eller vid kortskrivare, du finner dessa här.
Uppdatering förutsätter att du har betalat din medlemsavgift till Jönköpings Studentkår innevarande termin.

Medlemsbevis för Jönköpings Studentkår

Om du är medlem i studentkåren får du kårens och studerandeföreningarnas logotyper på ditt JU-kort. Läs mer om hur du kan bli medlem i Jönköpings Studentkår.

Du får även Mecenats logotyp vilket ger dig tillgång till studentrabatter. Dessa får du oavsett studietakt (heltid- eller deltidsstudier). Om du studerar i en omfattning av minst 75% har du dessutom tillgång till reserabatter, i så fall kommer även en lokaltrafikslogga att skrivas på ditt JU-kort. Mer information om rabatter får du hos Mecenat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Giltighetstid

Passerfunktionen är kopplad till ditt användarkonto liksom inloggning på Högskolans skrivare/kopiatorer. Lånekortet på biblioteket fungerar även mellan terminerna för att du ska ha tillgång till det du behöver låna. Inget av dessa tre användningsområden påverkas av den synliga giltighetstiden på kortet.


Några funktioner av kortet måste du förnya varje termin, som ditt medlemskap i studentkåren och dess studerandeföreningar. På framsidan av kortet visas hur länge ditt medlemskap i Studentkåren är giltigt. Så snart du gjort din registrering och betalat din medlemsavgift kan du själv uppdatera ditt kort i en kortstation eller en uppdateringsstation. Läs mer om hur du kan uppdatera ditt kort här.


Kortstationer på campus

Guide för JU-kortet Pdf, 633.9 kB.

Logotyper du kan få på ditt JU-kort om du är medlem:

Cookieinställningar