student

Ansök om stöd här

Jönköping University fattar beslut om pedagogiskt stöd i ett system som heter Nais.

Nais

Klicka »

  • Du kommer till en annan webbplats Nais
  • Logga in med ditt konto från Jönköping University eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ sedan instruktionerna.
  • Du behöver bifoga ett intyg/läkarutlåtande/utredning som styrker funktionsnedsättningen
  • När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail som bekräftar att ansökan är inkommen.
  • Samordnaren kontaktar dig sedan och bokar tid för samtal och överenskommelse om lämpligt pedagogiskt stöd.

Om du av någon anledning tycker att det är svårt att ansöka själv, kan samordnare vara behjälpilig med det vid besöket. Medtag då intyg/utredning som styrker funktionsnedsättning/dyslexi.

OBS! om du är student på JIBS skall du alltid göra din ansökan i NAIS på engelska då du behöver ha ditt beslut på engelska. Byt språk via den engelska flaggan på inloggningssidan och gör sedan din ansökan.

Naturligtvis är du välkommen att kontakta samordnaren under hela din studietid om du behöver stöd och hjälp.